S. H. Hooke Ortadoğu Mitolojisi Pdf

S. H. Hooke Ortadoğu Mitolojisi Pdf E-kitap indir
Yapıtta, Yaratılış Mitosları, Dumuzi ile İnanna, Tufan Mitosları, Enki ile Ninhursag, Dumuzi ile Enkimdu, Gılgamış Mitosları, İştar’ın ölüler dünyasına inişi, Adapa Mitosu, Etana ile Kartal, Zu Mitosu, Kurtçuk ile Dişağrısı, Osiris Mitosları, Re Mitosları, Apophis’in öldürülüşü, Nil Mitosları, Keret Efsanesi, Agat Efsanesi, Seher ile Selim, Nikkal ile Kathiralar, Ullikummis Mitosu, İlluyankas Mitosu, Kain ile Habil, Babil Kulesi Mitosu, Sodom ile Gomorra, Fısıh Mitosu, Epifani Mitosu, Yeşu Mitosu, ahit Sandığı Mitosu, İlya ile Elişa, İsa’nın Doğuşu Mitosları, İsa’nın Dirilişi Mitosları bulunuyor.

Ortadoğu Mitolojisi adlı yapıtı ile Profesör Hooke, bir yandan klasik (Yunan, Roma) öte yandan ortaçağ (Batı) mitolojisinin kökenlerinde yatan Ortadoğu (öteki adıyla Yakındoğu) mitolojisinin birincil kaynaklarına inerek, mitolojinin tüm temalarını ve sorunlarını özümleyen bir yapıt bırakmış bulunuyor. Yapıtın iki bölümünü Musevi ve Hıristiyan mitoslarına ayırması, kitabın, mitoloji yanı sıra dinsel düşünüşün de köklerine inen bir nitelik kazanmasını sağlıyor. Yapıtta: Yaradılış Mitosları, Dumuzi ile İnanna, Tufan Mitosları, Enki ile Ninhursag, Dumuzi ile Enkimdu, Gılgamış Mitosları, İştar’ın Ölüler Dünyasına İnişi, Adapa Mitosu, Etana ile Kartal, Zu Mitosu, Kurtçuk ile Dişağrısı, Osiriö Mitosları, Re Mitosları, Apophis’in Öldürülüşü, Nil Mitosları, Keret Efsanesi, Agat Efsanesi, Seher ile Selim, Nikkal ile Kathiralar, Ullıkummis Mitosu, İlluyankas Mitosu, Kam ile Habıl, Babıl Kulesi Mitosu,"Sodom ile Gomorra, Fısıh Mitosu, Epıfani Mitosu, Yeşu Mitosu, Ahit Sandığı Mitosu, İlya ile Elışa, İsa’nın Doğuşu Mitosları, İsa’nın Dirilişi Mitosları bulunuyor. Çevirmen, dipnotlarında, kutsal kitaplara yapılan göndermelerde söz konusu alıntıları yaparak ve aynı konularda değinilme varsa Kurandan yaptığı alıntıları ekleyerek, yapıtın kaynak kitap olma niteliğini pekiştirmektedir.

You May Also Like

About the Author: trturkuaz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

get_header(); ?>